A HARTMANN számára fontos az Ön személyes adatai biztonságának és titkosságának védelme.

Adatkezelési tájékoztató


A HARTMANN-RICO Hungaria Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2051 Biatorbágy, Budapark, Paul Hartmann utca 8; cégjegyzékszám: 13-09-075962 a továbbiakban: „Adatkezelő”) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről („Általános Adatvédelmi Rendelet”) alapján az alábbiakban tájékoztatja az Érintetteket személyes adatokról, a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.
Cégünk elkötelezett a személyes adatok védelme iránt, és saját hatáskörében megteszi a megfelelő és szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a partnereink adatai a magyar jogszabályoknak megfelelő biztonságos szinten maradjanak.Tájékoztatjuk, hogy május 31-ig szerver karbantartást végzünk. Ez alatt az időszak alatt előfordulhat, hogy a weboldal ideiglenesen nem lesz elérhető. Ebben az esetben, kérjük látogasson vissza később.